Spoor
U bevindt zich hier: Start » Prestaties » Spoor

Spoor

Het resultaat van de potentiele analyse en de heden ten dage sterk stijgende vraag naar het containerverkeer van en naar Coevorden hebben de Bentheimer Eisenbahn AG ertoe bewogen de plannen voor de nieuwbouw snel te realiseren. De overslag, met een rond de 640 meter lang rangeerspoor, is van een laadvloer tussen de beide rails voorzien. Het is voor de overslagactiviteiten van twee mobiele kranen voorzien. De gezamenlijke capaciteiten van de installatie bedraagt sinds de inbedrijfneming ongeveer 200 laadeenheden per dag.

Om ook in de toekomst een optimale verbinding van en naar Coevorden naar de Europese economische centra te kunnen uitbouwen, maakt de EuroTerminal Emmen-Coevorden-Hardenberg b.v. van het internationale net van het Kombiverkehr GMBH & Co. KG, Frankfurt. Dat daarbij het belang van de binding van Coevorden in het net van het Combiverkeer, zowel bij de EuroTerminal Emmen-Coevorden-Hardenberg b.v. als ook bij het combiverkeer lag, documenteert ook in de maatschappelijke functie van de EuroTerminal Coevorden in het Kombiverkehr GmmbH & Co. KG. Door deze mogelijkheden beschikt de EuroTerminal Emmen-Coevorden-Hardenberg b.v. heden ten dage over treinverbindingen met 21 Europese economische centra en wordt er geleverd naar onder andere Ludwigshafen, München, Verona, Busto, Wels, Vilach, Bayonne, Madrid via Gateways van het combiverkeer. Nu lopen de plannen om vanuit Coevorden een wekelijkse verbinding naar Scandinavië naar het overslagmateriaal in Maulo op te bouwen. Gezamenlijk met het Combiverkeer is er de wil, deze wekelijkse verbinding op korte tot middelkorte termijn tot drie wekelijkse stabiele verbindingen uit te bouwen.