Colofon
U bevindt zich hier: Start » Colofon

Colofon

EuroTerminal Emmen-Coevorden-Hardenberg b.v. (ETC)
De Mars 21
NL-7742 PT Coevorden
Telefoon: +31- (0) 542 - 597150
Telefax: +31- (0) 542 – 519533
info@etech-terminal.com

Dit is een pagina van:
Bentheimer Eisenbahn AG
Otto-Hahn-Straße 1
48529 Nordhorn
Telefoon: +49 – (0) 5921 – 80 33 – 0
Telefax: +49 – (0) 5921 – 8033- 11
Btw-nr.: Ust.-ID-Nr. DE 115 115 939
De Bentheimer Eisenbahn AG wordt vertegenwoordigd door de directie bedrijfseconoom Joachim Berends, procuratiehouder Andreas Sehnert, procuratiehouder ingenieur Hermann Thien en procuratiehouder Klaus Abels.
E-mail: info@bentheimer-eisenbahn.de

Inhoud en redactie:
Bedrijfseconoom Joachim Berends

Algemene voorwaarden:
Auteursrecht Copyright Bentheimer Eisenbahn AG Alle rechten voorbehouden.

De teksten, afbeeldingen, geluidsdocumenten en videosequenties en hun arrangement op onze website zijn onderhevig aan de bescherming van het auteursrecht en andere wetten voor de bescherming van intellectueel eigendom. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Bentheimer Eisenbahn AG noch voor commerciële doeleinden noch voor het doorgeven ervan gekopieerd, veranderd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

Alle op de website genoemde en beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderhevig aan de bepalingen van het telkens geldende kentekenrecht en de eigendomsrechten van de ingeschreven eigenaren.

Disclaimer:
De op deze internetpagina’s aangeboden data en informatie zijn door de Bentheimer Eisenbahn AG of door derden zorgvuldig gerechercheerd en gecontroleerd. De ter beschikking gestelde data en informatie zijn bedoeld om een overzicht te geven van het bedrijf en voor informatie-doeleinden, zonder dat de gebruiker zich op actualiteit, juistheid en volledigheid van de data kan beroepen of vertrouwen. Wij streven ernaar het informatie- aanbod steeds verder uit te breiden en te actualiseren. Voor juistheid, volledigheid en actualiteit aanvaardt de Bentheimer Eisenbahn geen aansprakelijkheid. Een aansprakelijkheid of garantie voor de juistheid, actualiteit en volledigheid is uitgesloten. Dit geldt eveneens voor de internetpagina’s van andere teledienstaanbieders, die u via een hyperlink kunt bereiken. De Bentheimer Eisenbahn AG aanvaardt eveneens geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina’s.

De Bentheimer Eisenbahn AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade inclusief ontgane winst, voortvloeiend uit het gebruik van de op deze website aangeboden data en informatie. Rechten en plichten tussen de Bentheimer Eisenbahn AG en het gebruik van de website of derden, zijn uitgesloten.

Gebruik van het internetaanbod:
Inhoud en vormgeving van deze internetpagina’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Het verveelvoudigen van de pagina’s of de inhoud ervan is alleen geoorloofd met een voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bentheimer Eisenbahn AG, voor zover het kopiëren rechtelijk toch al niet is toegestaan.

Op alle informatie of data op deze internetpagina’s alsmede het gebruik en elk met de website samenhangende doen, dulden of nalaten is het Duitse recht van toepassing onder uitsluiting van het internationale privaatrecht. De bevoegde rechtbank is enkel en uitsluitend Amtsgericht Nordhorn.

Het plaatsen van hyperlinks op de startpagina van www.bentheimer-eisenbahn.de is toegestaan als de link leidt tot het volledig nieuwe laden van de pagina, waarnaar wordt verwezen, zonder dat de doelpagina in een frame wordt gezet. De vormgeving van de hyperlink op de verwijzende pagina moet duidelijk kenbaar maken dat het om een hyperlink gaat.

De Bentheimer Eisenbahn AG is onmiddellijk na het plaatsen van een hyperlink op de pagina www.bentheimer-eisenbahn.de op de hoogte te brengen door middel van een e-mail naar het adres info@bentheimer-eisenbahn.de.

Privacybescherming:
Privacyverklaring: Wij verheugen ons op uw bezoek aan onze website en over uw interesse aan ons bedrijf. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en willen graag dat u zich bij het bezoeken van onze internetpagina veilig en goed voelt.

Verwerken van persoonlijke gegevens:
U kunt de pagina’s van Bentheimer Eisenbahn AG bezoeken zonder dat wij persoonlijke informatie van u nodig hebben. Wij komen alleen de naam van uw internetprovider te weten alsmede de website die u meteen voor het bezoek aan onze website heeft bezocht. Deze informatie wordt voor statistieke doeleinden geëvalueerd. De gebruiker echter blijft hierbij anoniem. Er wordt alleen naar persoonsgegevens gevraagd wanneer u deze zelf in het kader van een bestelling geeft, bv. van publicaties of in onze Bentheimer Eisenbahn Shop. In deze gevallen wordt de informatie doorgaans in een code weergegeven om misbruik van de data door derden te voorkomen.

In sommige delen van de website zet de Bentheimer Eisenbahn AG zogenoemde cookies in om onze prestatie individueler ter beschikking te kunnen stellen. Deze worden echter uitsluitend voor de duur van de zitting opgeslagen en daarna automatisch gewist.

Het doelmatige gebruik en doorgeven van persoongegevens (oormerking)
Alle persoonsgegevens die in het kader van de Bentheimer Eisenbahn Internet directe diensten beschikbaar komen, worden in overeenstemming met de telkens geldende wetten op de bescherming van persoonsgegevens alleen ingevorderd, verwerkt en gebruikt om een contract af te wikkelen en bovendien om gerechtvaardigde eigen bedrijfsinteressen te behartigen met het oog op het adviseren en begeleiden van onze klanten en de op de vraag afgestemde productvormgeving.

Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenoemde „cookies“, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie voortgebrachte informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden aan een server van google in de Verenigde Staten van Amerika en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapportages over de website-activiteiten samen te stellen voor de exploitanten van de website en om verdere, met het websitegebruik en het internetgebruik samenhangende dienstverlening, op te leveren. Google zal deze informatie eventueel ook overdragen aan derden, als dit wettelijk voorgeschreven is of als derden deze data in opdracht van google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verbinding brengen met andere data van google. U kunt de installatie van de cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browser software; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website bent u het eens met de bewerking van de van u verzamelde data door google in de hiervoor beschreven manier en het hiervoor genoemde doel.

Informatierecht:
Op aanvraag delen wij u schriftelijk mede, overeenkomstig met de geldende rechten, of en zo ja welke data over u bij ons opgeslagen zijn.

Links:
Internetpagina’s van de Bentheimer Eisenbahn AG kunnen links naar andere aanbieders bevatten, op die ons privacybeleid niet van toepassing is.

Veiligheid:
De Bentheimer Eisenbahn AG zet technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in om de door u aan ons ter beschikking gestelde data te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of de toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig met de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

Als u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke data, kunt u direct contact opnemen met de aangewezen persoon voor de privacybescherming, die tevens ter beschikking staat in het geval van een verzoek om inlichtingen, aanvragen of bezwaren.

Aangewezen persoon voor de privacybescherming:
webmaster@bentheimer-eisenbahn.de